ศิรานุรักษ์
                   
   
 
 
...เรียนเชิญ ท่านครูบาอาจารย์ และผู้รู้ เสนอแนะ และความคิดเห็น
เพื่อนำมา สรรค์สร้าง ผลงานให้งามวิจิตร ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
(เพราะเล็งเห็นว่าความพอใจในผลงาน คือ การหยุดพัฒนาผีมือตนเอง)
 
ห้องพูดคุย