ใส่ฟันที่ทำจากหอยมุกไฟ(หอยมุกไฟเป็น หอยที่หายากและมีราคาแพง) ต้องใช้ความ ชำนาญในการเจียออกมาเป็นชิ้นๆ
กระแหนะ และติดลาย ด้วยรักสมุกซึ่งต้องใช้ความชำนาญและความละเอียด เป็นอย่างมาก
ลงสี เขียนหน้า และติดพลอย เพื่อให้ชิ้นงานออกมาสวยงาม และเป็นเอกลักษณ์ ของ ศิรานุรักษ์