พงศ์นารายณ์
ประกอบด้วยวงศ์กษัตริย์แห่งกรุงอโยธยา


ทศกัณฐ์

พรหมพงศ์ และอสูรพงศ์
ประกอบด้วยพงศ์ผู้สร้างกรุงลงกา อสูรพงศ์ในกรุงลงกา อสูรพรหมพงศ์ อสูรเทพบุตร อสูรกษัตริย์ บรรดายักษ์ต่างๆปัญจสีขร

มเหศวรพงศ์
ประกอบด้วยเทพเจ้า เทวดานพเคราะห์ เทวดาต่างๆ และเทพอมาตย์ เป็นต้นพ่อแก่

ฤาษี
ประกอบด้วยฤาษีผู้สร้างกรุงอโยธยา ฤาษีที่พระรามพบเมื่อคราวเดินดง เป็นต้นหนุมาน

วานรพงศ์
ประกอบด้วยพญาวานร วานรสิบแปดมงกุฏ เสนาวานร วานรเตียวเพชร วานรจังเกียง และพลลิงหรือเขนลิงคนธรรพ์
ประกอบด้วยเทพคนธรรพ์ และคนธรรพ์ เป็นต้นพญาปักษา
ประกอบด้วยพญาครุฑ พญาสัมพาที พญาสตายุ เป็นต้น


หัวโขนเบ็ดเตล็ด
ประกอบด้วยหัวสัตว์ต่างๆ เป็นต้น
อ้างอิงจาก หนังสือหัวโขนสมบัติศิลป์แผ่นดิน

 

หัวโขน