กระดานสนทนา
   
 
พระพรตมุนี (พ่อแก่)
 
พระฤาษีบรมครูแห่งนาฏศิลป์และดนตรี
 
ลักษณะหัวโขน จะทำเป็นหลายแบบ คือ จะมีหน้าสีทอง (นิยมมากกว่าหน้าสีอื่นๆ) สีลิ้นจี่แดง สีกลีบบัว สีเนื้อ และสีจันทร์ เป็นต้น ลักษณะจอนหูทำเป็นแบบครีบหางปลา กับจอนหูแบบธรรมดาที่ใช้กับเทริด และบางครั้งก็ไม่ติดจอนหู ลักษณะใบหน้าจะทำเป็นแบบหน้าอ้วน หน้าผอม หน้ายิ้ม และหน้าดุ สวมเทริดหนังสือ หรือเทริดยอดบายศรี ลักษณะของฟันเป็นหน้ายิ้มเห็นฟันเต็มปากบ้าง เห็นแต่ฟันบน ๒ ซี่ หรือเห็นฟันบน ๒ ซี่ ฟันล่าง ๒ ซี่ หรือไม่มีฟัน

ประวัติ พระภรตมุนี เป็นบรมครูแห่งการนาฏศิลป์ทั้งหลาย เป็นผู้รจนา (แต่ง) คัมภีร์ภรตนาฏยศาสตร์ เป็นผู้จดจำท่ารำจากพระพรหมนำไปสอนโอรสทั้ง ๑๐๐ คน เพื่อให้ไปเผยแพร่ยังโลกมนุษย์ จึงถือเป็นบรมครูแห่งการนาฏศิลป์ทั้งปวง และมีการประดิษฐ์หัวดขนขึ้นเคารพบูชา กับใช้ครอบศีรษะในพิธีไหว้ครูโขนละคร

ความเชื่อ เป็นบรมครูแห่งนาฏศิลป์ทั้งหลาย ทั้งปวง นิยมใช้ครอบศรีษะในพิธีไหว้ครู โขน ละคร การแสดงทั่วไป

ขนาด ความสูง(รวมฐาน) ๓๐ เซนติเมตร ความกว้าง ๑๕ เซนติเมตร

อ้างอิงจาก หนังสือหัวโขนสมบัติศิลป์แผ่นดินไทย