กระดานสนทนา
   
 
หนุมาน
 
หนุมาน
 
ลักษณะหัวโขน หน้าวานรปากอ้า สีขาวผ่อง หัวโล้น สวมมาลัยทอง มีเขี้ยวแก้วอยู่กลางเพดานปาก นอกจากนี้ยังมีการทำหัวโขนหน้าหนุมานอีกหลายแบบ คือ ตอนแผลงฤทธิ์มี ๔ หน้า เป็นปกติ ๑ หน้า และมีหน้าเล็ก ๓ หน้าที่ด้านหลัง ตอนทรงเครื่อง (อาสาพระรามล่อลวงทศกัณฐ์) สวมชฏายอดกาบไผ่เดินหนของอินทรชิด ตอนครองเมืองสวมมงกุฏยอดชัย ตอนออกบวชสวมชฏายอดฤาษี นอกจากนี้ยังมีการทำหน้าหนุมานเป็นหน้ามุกอีกด้วย

ประวัติ ในบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๑ กล่าวว่าหนุมานเป็นบุตรพระพายและนางสวาหะ เกิดวันอังคาร เดือนสาม ปีขาล คลอดออกมาทางปากแม่ ตัวโตเท่ากับอายุสิบหกปี แผลงฤทธิ์เป็นสี่หน้า แปดมือ หาวเป็นดาวเป็นเดือน มีกุณฑลขนเพชรเขี้ยวแก้ว

ขนาด ความสูง(รวมฐาน) ๒๔ เซนติเมตร ความกว้าง ๑๕ เซนติเมตร