กระดานสนทนา
   
 
ทศกัณฐ์
 
ทศกัณฐ์
 
ลักษณะหัวโขน ทำเป็นหน้ายักษ์ ๓ ชั้น คือ ชั้นแรกมีหน้าปกติ ๑ หน้า และมีหน้าเล็ก ๆ เรียงกัน ๓ หน้าตรงท้ายทอย ชั้นที่ ๒ ทำเป็นหน้าเล็กๆ ๔ หน้า เรียงสี่ด้าน ชั้นที่ ๓ ทำเป็นหน้าพรหมด้านหน้าหน้ายักษ์ด้านหลัง ปากแสยะโพลง สวมมงกุฏยอดชัย หน้าทศกัณฐ์มี ๓ สี คือ ปกติใช้หน้าสีเขียว ตอนนั่งเมืองใช้หน้าสีทอง และมีทำหน้าสีน้ำรักซึ่งยังไม่มีปรากฏใช้ในการแสดง นอกจากนี้ยังมีหัวโขนทศกัณฐ์แปลงเป็นพระอินทร์ในการรบครั้งสุดท้าย ลักษณะทำเป็นหน้าพระ ๓ ชั้น สีเขียว มีเขี้ยว ซึ่งเป็นหัวโขนเพียงหัวเดียวในเมืองไทยที่ประดิษฐ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๒ และยังมีหัวโขนหน้าทศกัณฐ์ที่ทำด้วยทองแดงปิดทองประดับกระจกอีก ๑ หัว

ประวัติ ในทศกัณฐ์มีกายสีเขียว ๑๐ พักตร์ ๒๐ กร เป็นโอรสองค์ที่ ๑ ของท้าวลัสเตียนกับนางรัชฏา นับเป็นกษัตริย์กรุงลงกาองค์ที่ ๓ มีมเหสี คือ นางมณโฑ กับนางกาลอัคคี และนางสนมอีกเป็นจำนวนมาก มีโอรส ๑,๐๐๕ มีธิดา ๒ อุปนิสัยไม่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม หยาบช้า สามารถถอดจิตออกจากตนได้ ใครฆ่าไม่ตาย ทำให้ประพฤติตนไม่ถูกต้อง ไปลักพานางสีดามาเหสีของพระรามมา จึงเป็นต้นเหตุแห่งศึกกรุงลงกา ทำให้พี่น้องเผ่าพงศ์ยักษ์ล้มตายเป็นอันมาก ในที่สุดก็ตายด้วยศรของพระราม โดยหนุมานขโมยกล่องดวงใจไปได้

ขนาด ความสูง(รวมฐาน) ๔๐ เซนติเมตร ความกว้าง ๑๕ เซนติเมตร