กระดานสนทนา
   
 
อินทรชิต
 
รณพักตร์
 
ลักษณะหัวโขน หน้ายักษ์สีเขียว ปากขบตาโพลงเขี้ยวคุด(ดอกมะลิ) สวมชฏามนุษย์ หรือชฏายอดกาบไผ่เดินหนแบบพระอินทร์ จอนหุมี ๒ แบบ คือ จอนหูแบบมนุษย์ และจอนหูแบบยักษ์ นอกจากนี้ยังมีทำเป็นหน้าสีทองอีกแบบหนึ่ง และในตอนเป็นเด็กสวมกะบังหน้ามีเกี้ยวรัดจุก (ชฏาเด็ก หรือหัวกุมารไว้จุก)

ประวัติ กายสีเขียว ๑ พักตร์ ๒ กร เป็นโอรสทศกัณฐ์กับนางมณโฑมีมเหสีชื่อนางสุวรรณกันยุมา มีบุตรชื่อยามลิวันและกันยุเวก อินทรชิตเดิมชื่อรณพักตร์ เมื่อรบชนะพระอินทร์ ทศกัณฐ์จึงตั้งชื่อให้ว่าอินทรชิต ได้รับพรจากพระเป็นเจ้า ๓ องค์ คือ พระอิศวร พระพรหม และพระนารายณ์ มีอิทธิฤทธิ์มาก รบกับพระรามหลายครั้งหลายหน ตายด้วยศรพะลักษมณ์ที่เนินเขาจักรวาล ตอนตายองคตต้องนำพานจากพระพรหมธาดามารองรับเศียรอินทรชิต เพื่อมิให้ตกถึงพื้น เพราะจะเกิดไฟไหม้ทั่วทั้งจักรวาล

ขนาด ความสูง(รวมฐาน) ๔๐ เซนติเมตร ความกว้าง ๑๕ เซนติเมตร