กระดานสนทนา
   
 
สหัสสเดชะ
 
สหัสเดชะ
 
ลักษณะหัวโขน หน้ายักษ์สขาว ทำเป็นหน้า ๔ ชั้น หรือ ๕ ชั้น ชั้นแรกมีหน้าปกติ ๑ หน้า และหน้าเล็กๆ ๓ หน้า เรียงอยู่ด้านหลังตรงท้ายทอย ชั้นที่ ๒ ๓ และ ๔ ทำเป็นหน้าเล็ก ๔ หน้า เรียงลดหลั่นกันไป ชั้นบนสุดทำเป็น ๒ แบบ คือ เป็นแบบหน้ายักษ์ และแบบหน้าพรหม คล้ายกับหัวโขนทศกัณฐ์ ปากแสยะตาโพลง สวมมงกุฏชัย

ประวัติ กายสีขาว มี ๑,๐๐๐ พักตร์ ๒,๐๐๐ กร ครองกรุงปางตาลเป็นพี่ชายของมูลพลัม มีตะบองวิเศษชี้ต้นตายชี้ปลายเป็น ได้พรจากพระพรหม เมื่อรบกับผู้ใดให้พลในกาองทัพนั้นแตกกระจายไป เมื่อทศกัณฐ์ขอร้องให้มูลพลัมน้องชายไปช่วยศึกกรุงลงกา สหัสสเดชะได้ไปรบด้วย เมื่อมูลพลัมตายจึงได้รบแก้แค้น ตายโดยหนุมานจับตะบองวิเศษหักและมัดด้วยหางตัดเศียรขาดกระเด็น

ขนาด ความสูง(รวมฐาน) ๔๐ เซนติเมตร ความกว้าง ๑๕ เซนติเมตร