กระดานสนทนา
   
 
พระพิฆเณศ
 
พระพิฆเณศวร
 
ลักษณะหัวโขน หน้าเป็นช้างสีสัมฤทธิ์ หรือสีแดง สวมเทริดยอดน้ำเต้า หรือมงกุฏน้ำเต้าเฟือง

ประวัติ เทพเจ้าแห่งศิลปะ พระพิฆเณศวร หรือพระวิฆเนศวรนี้ ตามความนิยมแห่งไสยศาสตร์ว่า เป็นเจ้าแห่งความรู้ มีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ เป็นต้นว่า อขุรถ คชมุข กรีมุข เอกทนต์ ลัมพกรรณ ลัมโพทร ทวิเทห คเณศ พิเนศ เป็นโอรสของพระอิศวรกับพระอุมา มีรูปลักษณ์เป็นมนุษย์ อ้วนเตี้ยท้องพลุ้ย หูยาน มีเศียรเป็นช้าง มีงาข้างเดียว มี ๔ กร ถือ บ่วง และขอช้าง ภาพเขียนบางภาพมีถือวัชระบ้าง จักรบ้าง สังข์บ้าง คทาบ้าง ดอกบัวบ้าง มีพาหนะเป็นหนู

ความเชื่อ เป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จในโชคลาภและงานศิลปะ ผู้ขจัดความขัดข้องนานาประการ ผู้ใดมีไว้สัการะบูชา จะมีความเจริญรุ่งเรือง

ขนาด ความสูง(รวมฐาน) ๓๐ เซนติเมตร ความกว้าง ๑๕ เซนติเมตร

อ้างอิงจาก หนังสือหัวโขนสมบัติศิลป์แผ่นดินไทย