พระวิษณุกรรม
 
พระวิศนุกรรม หรือ วิศวรรม
 
ลักษณะหัวโขน หน้าพระสีเขียว หัวโล้น ที่ผมเขียนเป็นลายดอกไม้ หัวโขนอีกแบบหนึงโพกผ้าหรือสวมมงกุฏน้ำเต้า หรือทอดยอดน้ำเต้า

ประวัติ อำมาตย์พระอินทร์คนที่ ๓ เป็นเทวดานายช่างของพระอินทร์คู่กับวิศวพรหมซึ่งเป็นนายช่างของพระพรหม กายสีเขียว มี ๑ หน้า ๒ มือ

ความเชื่อ เป็นเทพเจ้าผู้ประสิทธ์ประสาทวิชาช่าง ผู้ใดมีไว้สักการะ จะเสริมสร้างสิริมงคลให้รุ่งเรือง ในงานช่างทั้งหลาย ทั้งปวง

ขนาด ความสูง(รวมฐาน) ๓๐ เซนติเมตร ความกว้าง ๑๕ เซนติเมตร

อ้างอิงจาก หนังสือหัวโขนสมบัติศิลป์แผ่นดินไทย