พระนารายณ์
 
พระนารายณ
 
ลักษณะหัวโขน หน้าพระสีดอกตะแบก สวมมงกุฏยอดเดินหน หรือมงกุฏยอดชัย

ประวัติ เทพเจ้าผู้รักษาความดี พระนารายณ์อยู่ในตำแหน่งพระมเหสักขเทวราชองค์ที่สองแห่งพระเป็นเจ้าทั้งสาม มีหลายชื่อ ตามฤทิธ์ตามเดชและเหตุการณ์ เช่น วิษณุหรือ พิษณุหิริ อนันตไศยน ลักษมีบดี และจตุรภุช เป็นต้น กายเป็นสีดอกตะแบก สี่กร ทรงสังข์ คทา จักร ศร มีพญาครุฑเป็นพาหนะ มีอนันตนาคราชเป็นบัลลังก์ สถิต ณ เกษียรสมุทร มีมเหสีชื่อ พระลักษมี และพระศรี

ความเชื่อ เป็นเทพเจ้าผู้รักษาความดี ผู้เป็นใหญ่ในหมู่มวล เทพองค์ที่ ๒ เป็นมหาเทพผู้ทรงรักษาวิชาการไว้ให้อยู่คู๋โลก

ขนาด ความสูง(รวมฐาน) ๔๐ เซนติเมตร ความกว้าง ๑๕ เซนติเมตร

อ้างอิงจาก หนังสือหัวโขนสมบัติศิลป์แผ่นดินไทย