พระอิศวร
 
พระอิศวร
 
ลักษณะหัวโขน หน้าพระสีขาว สวมมงกุฏน้ำเต้ากาบ นอกจากนี้ยังมีการทำมงกุฏเป็นยอดต่างๆ อีก เช่น ยอดน้ำเต้ากาบทรงปลี ยอดน้ำเต้ากาบทัดจันทร์ และยอดน้ำเต้ากาบปลายสะบัด เป็นต้น

ประวัติ เทพเจ้าผู้สร้างโลก ผู้เป็นใหญ่ในเรื่องรามเกียรติ์ กายสีขาว ๑ พักตร์ ๔ กร เป็นมเหสักขเทวราชองค์ที่ ๑ สถิตที่ยอดเขาไกรลาส มีมเหสี ๓ องค์ ทรงนามว่า อุมาภควดี มเหศวรี และ สรัสวดี มีโอรสชื่อพระขันธกุมาร พระพิเนศ และพระพินาย พระอิศวรมีพระนามต่างๆ ดังนี้ พระเป็นเจ้า พระศุลี พระจอมไกรลาส พระสยมภูวญาณ พระสยมภูวนาถ พระตรีภูวนาถ พระอิศรา พระอิศโรโมลี ทรงโคเป็นพาหนะ บางทีก็ทรงช้าง

ความเชื่อ เป็นเทพเจ้าผู้สร้างโลก ผู้เป็นใหญ่ในหมู่เทพเจ้าทั้งมวล พระผู้ทรงประทาน ศิลปวิทยาการทั้งหลายในโลกมนุษย์

ขนาด ความสูง(รวมฐาน) ๔๐ เซนติเมตร ความกว้าง ๑๕ เซนติเมตร

อ้างอิงจาก หนังสือหัวโขนสมบัติศิลป์แผ่นดินไทย