พระปรคนธรรพ
 
พระประโคนธรรพ์
 
ลักษณะหัวโขน หน้าพระสี่หงเสน หรือสีเขียว หรือสีเขียวใบแค หัวโขนบางหัวจะมีลายเป็นวงทักขิณาวัฏที่บริเวณใบหน้า มีลักษณะทำเป็นหน้าหนุ่ม และหน้าแก่ สวมชฏายอดบวชหรือชฏายอดฤาษี(ยอดดอกลำโพง) จอนหูมีแบบมนุษย์ และแบบฤาษี หรือสวมมงกุฏยอดน้ำเต้า

ประวัติ เป็นเทพเจ้าแห่งวิชาการดนตรี ขับร้อง และดีดสีตีเป่า นัยว่าเป็นผู้คิดประดิษฐ์พิณข้น มีนิสัยเจ้าชู้ ถือว่าเป็นบรมครูแห่งการดนตรี กายสีหงเสน หรือสีเขียว หรือสีเขียวใบแค มี ๑ พักร์ ๒ กร มีลักษณะเด่น คือ มีลายเป็นวงทักขิณาวัฏทั้งตัว มีพระขรรค์เป็นอาวุธ มักถือพิณติดตัวเป็นประจำ

ความเชื่อ เทพแห่งคนธรรพ์ บรมครูแห่งการดนตรี ดีด สี ตี เป่า

ขนาด ความสูง(รวมฐาน) ๔๐ เซนติเมตร ความกว้าง ๑๕ เซนติเมตร

อ้างอิงจาก หนังสือหัวโขนสมบัติศิลป์แผ่นดินไทย