พระปัญจสีขร
 
พระปัญจสีขร
 
ลักษณะหัวโขน หน้าพระสี่ขาว สวมมงกุฏน้ำเต้า ๕ ยอด

ประวัติ เป็นเทพคนธรรพ์ มีกายสีขาว ๑ พักตร์ ๔ กร เป็นเทพเจ้าแห่งวิชาการดนตรี ถือบัณเฑาะว์ และพิณหรือกระจับปี่ รับอาสาพระอิศวรช่วยพระนารายณ์อวตารลงไปปราบยักษ์ โดยจุติมาเป็นณาณรสคนธ์ วานรเตียวเพชร

ความเชื่อ เทพแห่งการดนตรี ของนักร้องนักดนตรีทั้งหลาย

ขนาด ความสูง(รวมฐาน) ๔๐ เซนติเมตร ความกว้าง ๑๕ เซนติเมตร

อ้างอิงจาก หนังสือหัวโขนสมบัติศิลป์แผ่นดินไทย